РУСУКРENG

Органи управління, контролю Товариства

1 - Загальні збори акціонерів:

1.1 - Повідомлення

1.2 - Протоколи

2 - Наглядова рада

3 - Правління

4 - Ревізійна комісія

Установчі та інші документи

1 - Статут

2 - Засновницький (установчий) договір не укладався

3 - Свідоцтво про випуск акцій Товариства

Положення Товариства

1 - Положення про Загальні збори акціонерів

2 - Положення про Наглядову раду

3 - Положення про Правління

4 - Положення про Ревізійну комісію

5 - Положення про почесного президента

6 - Положення про представництво ПАТ у м. Києві

7 - Положення про відокремлений структурний підрозділ

Кодекс Корпоративного управління

Висновки Ревізійної комісії та аудитора

1 - Висновок Ревізійної комісії

2 - Висновок аудитора

Звітність

1 - Річний звіт

2 - Річна фінансова звітність

Особлива інформація Товариства

Перелік афілійованих осіб Товариства